שמירה על ערך נכס

נכס נכס מקרקעין הוא מוצר בעל ערך כספי גבוה בכל מקום שבו הוא ממוקם ברחבי הארץ או בעולם. תמיד יש הבדלים מהותיים בשווי של כל נכס על פי גודלו ועל פי מיקומו הגיאוגרפי בשכונה, בעיר ובמחוז. אך תמיד מדובר בנתון שמעלה באופן ניכר את היקף ההון העצמי של כל אדם ולכן הוא שומר עליו מכל […]