איך משיגים אישור הסכם גירושין?

אישור הסכם גירושין הוא מסמך משפטי המקנה לצדדים לנישואין כמה זכויות וחובות. הוא מגדיר כיצד מערכת היחסים שלהם ינוהל בעתיד. מדובר למעשה במסמך משפטי שנחתם על ידי שני הצדדים. זהו מסמך משפטי חשוב ביותר, שכן יכול להיות לו השפעה עצומה על מצבם הכלכלי של בני הזוג ועתידם. מה זה הסכם גירושין? הסכם הגירושין הוא מסמך […]