שיפור דירוג אשראי

שיפור דירוג אשראי

לדירוג אשראי יש משמעות כאשר מבקשים לקבל הלוואה שכן הוא משפיע גם על הסיכוי שיתנו את ההלוואה או ידחו אותה אך גם על התנאים של ההלוואה בין היתר על גובה הריבית. מה משפיע על דירוג אשראי של אדם דירוג אשראי של אדם מושפע משלל פרמטרים כמו למשל הלוואות שניתנו, מה הגובה שלהן ותנאי ההחזר, האם […]