זה פוגע ברומנטיות -למה דווקא כן לעשות הסכם ממון!

הסכם ממון הוא חוזה בין שני צדדים או יותר, בו צד אחד מסכים לבצע תשלומים קבועים לשני לפרק זמן מסוים. זהו מסמך משפטי מחייב המגדיר את תנאי ההסכם ואת התחייבויותיו של כל צד. ישנן סיבות רבות מדוע אנשים עורכים הסכמי ממון. הם עשויים להיות במערכת יחסים שבה הם רוצים להגביל את ההוצאות של השותף שלהם, […]