היתר רעלים

רעלי היתר הם חומרים שהורגים מזיקים, כמו חרקים, מכרסמים ועשבים שוטים. הם מיושמים בדרך כלל על פני הקרקע או ברצועה סביב בסיס הצמח. הסוגים הנפוצים ביותר של רעל היתר הם ארסן וסטריכנין. למשל ארסן הוא יסוד המצוי באופן טבעי בסביבה. זה יכול לשמש כחומר הדברה מכיוון שהוא רעיל מאוד לבני אדם ובעלי חיים כאשר הוא […]