מה זה רשם הקבלנים

רשם הקבלנים

חברות וקבלני בנייה חייבים לקבל רישיון לפעול ולעסוק בתחום. הרישיון ניתן מגוף הקרוי רשם הקבלנים המסופח למשרד הבינוי והשיכון. הוא ניתן על פי פרמטרים שונים ובהם היקף הבנייה לכל פרויקט. ההיקף הנמוך ביותר הינו 45,000 שח לפרויקט. יחד עם זאת, כל חברה יכולה להגדיל בהתמדה את הסיווג עד לפרויקטים בהיקפים כספיים גדולים מאוד. בכל פעם […]