מתי תושבי חוץ צריכים לשלם מס בארץ?

תושבי חוץ הם קבוצת מיסוי שנדרשת מידי שנה בשנה להתמודד עם בירוקרטיה מורכבת כדי לעמוד בכל דרישות החוק. במדינת ישראל, תושב חוץ הוא אדם שלא נחשב תושב ישראל, או אדם השוהה בחו"ל למשך למעלה מ 183 ימים בכל שנה. החוק הישראלי מתייחס לתושבי החוץ בשני תבחינים שחופפים זה לזה – תבחין כמות ימי השהייה ותבחין […]