בחירה בזהות הגוף הפנסיוני אצל אבנר הייזלר

בחירה בזהות הגוף הפנסיוני

אבנר הייזלר מציין כי בחירת הגוף הפנסיוני במקרה של קרן השתלמות או קרן פנסיה או ביטוח מנהלים צריכה להתבצע על ידי העובד בלבד, והוא מציין פרט חשוב כי על המעביד חל איסור להשפיע על העובד בבחירה של הגוף הפנסיוני. ניתן לציין כי על פי החוזר החדש של הממונה על שוק ההון יש לתת לעובד לבחור […]